SZFE spontán tüntetés , a kép illusztráció jelen cikkben
Segítsd a munkánkat! Megosztáshoz katints az alábbi Facebook emblémára:

Szarka Gábor kancellár levélben értesítette az SZFE hallgatóit és oktatóit, hogy a 2020/21-es tanév őszi félévét nem fogják elfogadni, a felvett kreditek nem teljesíthetőek valamint a tanévet 2021. február 1-jétől kezdődik ismét, addig semmilyen oktatási tevékenység nem folytatható.

Egyszóval felfüggesztik az oktatást az egyetemen és bezárják azt.

A levelet változtatás nélkül közöljük:

“Tisztelt Egyetemi Polgárok!

A Színház- és Filmművészeti Egyetemet megbénító blokád miatt az Egyetem vezetése immár több, mint egy hónapja nem tud bejutni az Egyetem létesítményeibe. E miatt felelős döntéseket hozni csak korlátozottan tud, az oktatás tényleges folyamatait, a létesítmények rendeltetésszerű működését ellenőrizni nem tudja.

Az Egyetem működésének konszolidálása érdekében tett tárgyalásokat a hallgatók és az oktatók elutasították. A Színház- és Filmművészetért Alapítvány, mint a Színház- és Filmművészeti Egyetem fenntartója az alábbi döntéseket hozta, melyekről tájékoztatja az Oktatási Hivatalt is.

1. Az Alapítvány Kuratóriuma megállapította, hogy jelen körülmények között a Színház- és Filmművészeti Egyetemen az oktatás feltételei, a hallgatói jogok érvényesülése és védelme, a megfelelő és biztonságos munkakörülmények, valamint az Egyetem akadémiai autonómiája nem biztosítható.

2. A 2020/2021-es tanév 2021. február 1. napjától folytatható, addig oktatási tevékenység az egyetemen semmilyen formában nem végezhető.

3. A 2020/2021-es tanév első félévben felvett tárgyakhoz tartozó kreditek teljesítéséről meggyőződni nem lehet, így azok elismerésére nincsen mód.

4. Az Alapítvány Kuratóriuma felkérte az Egyetem vezetését, hogy a fentiek végrehajtásához szükséges intézkedéseket tegyék meg, az egyetemi polgárokat megfelelően tájékoztassák, és intézkedjenek a tanév szükség szerinti meghosszabbításáról azzal, hogy az első féléves tárgyak teljesíthetőségét a következő félévek során lehetőség szerint biztosítsák.

Az Alapítvány Kuratóriumának döntéseivel összefüggésben az alábbi tájékoztatást adjuk.

1. A fenntartói döntések a hallgatók jogviszonyának fennállását nem érintik, nem eredményezik a hallgatói jogviszonyok szünetelését vagy megszűnését.

2. Az intézkedések a hallgatói munkaszerződéseket és a Diákhitel szerződéseket nem érintik.

3. A hallgatók szociális és tanulmányi ösztöndíjai a rájuk vonatkozó szabályok keretei között kerülnek kiutalásra.

4. Az egyetem épületei 2020. november 9. napjától 2021. február 1. napjáig oktatási tevékenység és kollégiumi lakhatás tekintetében zárva tartanak.

5. A kollégiumi ellátására jogosult azon hallgatók számára, akik lakhatásukról átmenetileg nem tudnak gondoskodni, indokolással előterjesztett kérelmük alapján a kancellár elhelyezést biztosít.

6. A hallgatókat 2021. február 1. napjáig térítési díj fizetési kötelezettség nem terheli, a már teljesített befizetések visszajárnak, vagy a hallgató választása szerint – amennyiben a február 1-el kezdődő félévre bejelentkezik – a megismételt félévre kerülnek jóváírásra.

7. A 2020. február 1-el induló félév megszervezését dr. Zalán János mb. oktatási rektorhelyettes koordinálja.

Budapest, 2020. november 6.
Novák Emil, mb. általános rektorhelyettes
dr. Szarka Gábor, kancellár”


Segítsd a munkánkat! Megosztáshoz katints az alábbi Facebook emblémára: