Adatkezelési tájékoztató

Az Ön által megadott személyes adatainak védelme kiemelten fontos a balramagyar.hu számára. Az internet használata útján, részére eljuttatott valamennyi személyes adatot ugyanolyan magas szintű védelemmel kezelünk, mintha azokat egyéb úton vagy formában bocsátották volna rendelkezésére.

A balramagyar.hu weboldal különböző cookie-kat (továbbiakban süti) használ az oldal működtetésének, használatának megkönnyítése és az azon végzett tevékenység nyomon követése, valamint a releváns ajánlatok megjelenítése érdekében.

A süti a hatékony és korszerű felhasználói élményt nyújtó online szolgáltatás működéséhez szükséges technológiai megoldás, egy olyan változó tartalmú adatcsomag, amit az internetes szolgáltatások a böngészőben tárolnak el az érvényességi ideig.

 • Az Adatkezelő megnevezése: balramagyar.hu
 • Az Adatkezelő elektronikus elérhetősége: [email protected]
 • Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselője: nem foglalkoztat ilyen személyt az Adatkezelő.

Az adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

Az Adatkezelő adatkezelési gyakorlata során mindig alkalmazza és betartja a rá és tevékenységére vonatkozó hatályos jogi szabályozást, különösen a következőket:

 • Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletét, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).
 • A 2011. évi CXII. törvényt, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.).
 • A 2008. évi XLVIII. törvényt, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).
 • A 2001. évi CVIII. törvényt, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Ekertv.).
 • Az 1995. évi CXIX. törvényt, a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Kkt.).

A)Szükségszerű sütik: Ezek a sütik szükségesek ahhoz, hogy böngészni tudjon a honlapon, továbbá bizonyos funkciók megfelelően működjenek.

B)Funkcionális sütik: Ezek a sütik a honlap funkcionalitását javítják azáltal, hogy megjegyzik az Érintett preferenciáit.

C)Teljesítmény sütik: Ezek a sütik javítják a honlap teljesítményét és így jobb felhasználói élményt biztosítanak.

D)A weboldal statisztikájának kezeléséért felelős sütik: Ezeket a sütiket azért alkalmazzák, hogy nyomon követhető legyen a honlap látogatójának viselkedése, a visszatérő látogatások gyakorisága, például annak érdekében, hogy meghatározható legyen, hogy melyek a leglátogatottabb oldalak a honlapon belül.

E)Online hirdetési viselkedést követő sütik: Ezeket a sütiket arra használják, hogy a látogató érdeklődési körére szabott hirdetések jelenjenek meg az adott honlapon.

A honlapunkon az alábbi szolgáltatók hirdetési sütijeit használjuk

A)Google Adwords,a szolgáltatással kapcsolatosan az alábbi linkeken kaphat további tájékoztatást:https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy

B)Doubleclick, a szolgáltatással kapcsolatosan az alábbi linkeken kaphat további tájékoztatást:https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy

C)Facebook, a szolgáltatással kapcsolatosan az alábbi linkeken kaphat további tájékoztatást:https://www.facebook.com/help/cookies/

Hozzászólások

Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából.

Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hashnek szokás nevezni) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/. A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólásunk tartalma és a profil képünk is megjelenik nyilvánosan.

Média

Amennyiben regisztrált felhasználó által kerül kép feltöltésre a honlapra, kerülni kell az az olyan EXIF-eket, amelyekben GPS pozíció adatok is szerepelnek. A honlap látogatói ezeket letölthetik és kinyerhetik a helyadatokat a honlapon található képekből.

Üzenetküldés

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a weboldal/honlap adattovábbítási tevékenysége körében a következőket:

a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: hely, eszközinformáció, böngésző információ, IP-cím, dátum, időzóna.

Az érintettek köre: valamennyi érintett, aki feliratkozik az azonnali üzenetek szolgáltatásra
Az adatkezelés célja: az azonnali üzenetekben közzétett ajánlatok megtekintése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról a https://www.webpushr.com/privacy-policy címen tájékozódhat az érintett.

Az adatkezelés az alkalmazásban valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeirem a https://www.webpushr.com/ weboldal szabályozása vonatkozik.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a cookie-k elfogadásával.

Adatokat kezelnek az alábbi, szerződött cégek:

webpushr – 3031 Tisch Way, San Jose, CA 95128, Egyesült Államok
Adatkezelési tájékoztató: https://www.webpushr.com/privacy-policy

Az adatkezelés célja


A balramagyar.hu honlap fejlesztése. Az Érintett navigációjának megkönnyítése a honlapon és a honlap funkcióinak elérésnek biztosítása. Statisztikai célú webanalitikai mérések készítése arról, hogy az Érintett a honlap mely részeit látogatja. A böngésző felhasználók megkülönböztetése. Hirdetések megjelenítése a honlapon az Érintett érdeklődési köre alapján. Érdeklődési körének megfelelő hirdetések (remarketing) megjelenítése más honlapon (pl.: közösségi oldalakon). Honlap használat elemzés annak érdekében, hogy testreszabott tartalmat jeleníthessünk meg. Az Adatkezelő a leírt céltól eltérően nem használja fel az Érintett személyes adatait.

Az adatkezelés jogalapja


Az adatkezelésre a Felhasználók önkéntes és kifejezett hozzájárulásával kerül sor. A hozzájárulás megadása az Adatkezelő balramagyar.hu weboldalának felkeresésekor történik, ezen tájékoztató egyidejű elektronikus elolvasásával és elfogadásával.
A Felhasználó a hozzájárulását nem köteles megadni, de annak hiányában a honlap kényelmi funkció nem a megfelelő formában működnek majd, ami csökkentheti a felhasználói élményt, de előfordulhat az is, hogy a honlap a tervezettől eltérő formában fog működni a böngészőben, valamint a honlap nem minden funkciója lesz használható.


A kezelt adatok köre

A honlap működtetése során technikailag rögzítésre kerülnek a Felhasználó informatikai számítástechnikai eszközének (számítógép, laptop, tablet, mobiltelefon) azon adatai, melyek a honlap felkeresése sorángenerálódnak, és amelyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Rögzítésre kerülnek továbbá a böngészéssel kapcsolatos adatok is, valamint földrajzi adat, érdeklődési kör, preferenciák.

Sütik

Süti megnevezése A sütit biztosítja Süti funkciója Időtartam
DSID Google Adwords Online hirdetési viselkedést követő süti 14 nap
IDE Google Adwords Online hirdetési viselkedést követő süti 2 hónap
PHPSESSID balramagyar.hu Szükségszerű süti Munkamenet befejezéséig
gadwp_wg_default_dimension Google Analytics A weboldal statisztikájának kezeléséért felelős süti  
_ga Google Analytics A weboldal statisztikájának kezeléséért felelős süti 2 év
_gid Google Analytics A weboldal statisztikájának kezeléséért felelős süti 24 óra
act Facebook Funkcionális süti Munkamenet befejezéséig
c_user Facebook Funkcionális süti 90 nap
datr Facebook Funkcionális süti 2 év
dpr Facebook Funkcionális süti Munkamenet befejezéséig
fr Facebook Funkcionális süti 90 nap
locale Facebook Funkcionális süti 7 nap
pl Facebook Funkcionális süti 90 nap
presence Facebook Funkcionális süti Munkamenet befejezéséig
sb Facebook Funkcionális süti 2 év
wd Facebook Funkcionális süti Munkamenet befejezéséig
wordpress_test_cookie Word Press Szükségszerű süti Munkamenet befejezéséig
wp-settings-4 Word Press Szükségszerű süti 1 év
wp-settings-time-4 Word Press Szükségszerű süti 1 év

Facebook

A weboldal a facebook.com Social Plugins szolgáltatását alkalmazza (Üzemeltető: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA). A Plugin szolgáltatást a Facebook logóján, illetve a „Facebook Social Plugin” adalékon ismerhető fel. Ha a Felhasználó pl. a „Tetszik” gombra klikkelt, vagy kommentárt adott fel, böngészőjéről a megfelelő információ közvetlenül a Facebook-ra kerül, és ott tárolódik. Emellett Facebook a Felhasználó preferenciáit Facebook-os barátai előtt nyilvánossá teszi. A Felhasználó böngészője Facebook-on tárolás céljából akkor is továbbít információt (pl. a Felhasználó IP-címét, milyen honlapot hívott fel, stb.), ha nem jelentkezett be. A Felhasználó személyes adatainak Facebook általi kezelésének részleteit, illetve ezzel kapcsolatos személyi jogait a Felhasználó megismerheti a Facebook adatvédelmi útmutatójából (http://www.facebook.com/policy.php)

Az oldalon használt hirdetések

A balramagyar.hu a Google Inc. Google analytics és Google AdSense szolgáltatását használja. A Google analytics cookie-kat használ abból a célból, hogy segítse az adott honlap használatának elemzését. A Google AdSense cookie-t helyez el és wb beacon (web jelző) használ információgyűjtés céljából. A cookie által tárolt információkat (beleértve a Felhasználó IP-címét) a Google Inc. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google Inc. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google Inc. a Google AdSense és a Google Adwords remarketing keretében olyan, a látogatókat nyomon követő cookie-kat helyez el a Felhasználók készülékén, amelyek a látogatók online magatartását figyelik, és amelyek alapján a Google Inc. a felhasználói magatartáson, érdeklődési körön alapuló reklámot tesz számukra elérhetővé más weboldalakon. A nyomon követő cookie lehetővé teszi a Google Inc. számára a honlaplátogató azonosítását egyéb weboldalakon is. A Google Inc. “Adatvédelmi irányelvei” a http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ honlapon érhető el.

Google Analytics szolgáltatás

Weboldalunk látogatottságának, forgalmi adatainak, illetve teljesítményének elemzése, mérése céljából igénybe vesszük a Google Analytics szolgáltatást. A weboldalról összegyűjtött információk a Google számára automatikusan továbbításra kerülnek, viszont ezek nem tartalmaznak (nem is tartalmazhatnak!) személyes adatokat. Az összegyűjtött és továbbításra kerülő információk a weboldal látogatóinak beazonosítására nem, csupán a munkamenetek egymástól történő megkülönböztetésére alkalmas statisztikai adatok. A Google Analytics adatkezeléséről további információkat ide kattintva olvashat.

Az adatkezelés célja

A weboldal teljesítményének mérése, a használatára vonatkozó statisztikák készítése érdekében a weboldalt felkereső látogatók, illetve munkameneteik egymástól való megkülönböztetése.

A kezelt adatok köre

A Google Analytics szolgáltatás a weboldal teljesítményének mérésére, a használatára vonatkozó statisztikák készítéséhez sütiket használ, amelyek a szolgáltatás által értelmezhető információkat (betűkből, számokból és egyéb írásjelekből álló egyedi karaktersorokat) tartalmaznak.

Az adatkezelés időtartama

A Google Analytics szolgáltatás által alkalmazott sütik érvényessége többféle lehet. Vannak olyan sütik, amelyek érvényessége lejár, amikor Ön bezárja az oldalt az internet böngésző programjában, illetve van néhány olyan is, amelynek az érvényessége ennél is rövidebb (1 perc) vagy esetleg lényegesen hosszabb (pl.: 24 óra vagy például 2 év). Ugyanakkor a hosszabb időre érvényes sütik tartalmához weboldalunk – és ezen keresztül a Google Analytics szolgáltatás is – kizárólag akkor férhet hozzá, ha Ön újra felkeresi weboldalunkat ugyanarról a készülékről és ezeket a sütiket időközben nem törölte le arról.


További információk a weboldalon a Google Inc által haszált szolgáltatásokkal kapcsolatosan itt beleértve az AdSense szolgáltatást is: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Jogérvényesítés

Amennyiben nem szeretné, hogy a Google Analytics szolgáltatás az Ön weboldal látogatásáról adatokat gyűjtsön, lehetősége van azt megtiltani az erre a célra használható program telepítésével és használatával. A Google Analytics adatgyűjtését letiltó böngésző bővítményről további információkat ide kattintva olvashat, letölteni, illetve telepíteni innen tudja.

A Google Analytics által alkalmazott sütik használatát – minden további sütivel együtt – szintén letilthatja. A készülékén tárolt sütik tartalmához bármikor hozzáférhet, azt megismerheti, megnézheti és törölheti is.

A sütik kezelésére, használatuk letiltására vagy törlésére az ismert internet böngésző programoknak általában a beállításaik között, jellemzően a biztonság, adatvédelem vagy adatvédelmi beállítások elnevezésű almenüben, süti vagy cookie néven van lehetősége.

További információkat a sütik kezeléséről az adott program súgójában, illetve a következő hivatkozásokon, a program nevére kattintva találhat: Internet ExplorerChromeMozilla FirefoxEdge.

Az adatfeldolgozók megnevezése és elérhetőségeik:

 • Cég név: Ab Plusz Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság

Weboldal:       https://www.abplusz.hu

Cégjegyzékszám:        13-06-068037

Székhely:        2049 Diósd, IV. Béla király utca 48.

Adószám:       21586091-2-13

E-mail:            [email protected]

Telefonszám:  +36 (20) 362 6984 

 • Cég név: Google LLC

Cím: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Adatvédelmi információk: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

https://gsuite.google.com/terms/dpa_terms.html 

 • Cég név: WordPress – Automattic Inc.

Cím: 60 29th Street #343 San Francisco, CA 94110, USA

Adatvédelmi információk: https://hu.wordpress.org/about/privacy/

 • Cég név: Facebook Inc.

Cím: Menlo Park, CA, USA

Adatvédelmi információk: https://www.facebook.com/policies/cookies/

 • Cég név: Mgid Inc.

Cím: 7201, 1149 3rd St #210, Santa Monica, CA 90403, Egyesült Államok

Adatvédelmi információk: https://www.mgid.com/services/privacy-policy

 • Cég név: Webpushr Inc.

Cím: 3031 Tisch Way, San Jose, CA 95128, Egyesült Államok

Adatvédelmi információk: https://www.webpushr.com/terms-of-use

Az Adatkezelő, más adatfeldolgozót nem vesz igénybe ezen adatkezelés során.

 

 • A személyes adatok törlése, az Érintett közreműködése nélkül is megtörténik a 8. pontban foglaltak szerinti határidőig.
 • A technológiailag fejlett böngészők engedélyezik a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezett beállításként elfogadja a sütiket, de ezeket a beállításokat az Érintett megváltoztathatja, így a böngésző meg tudja akadályozni az automatikus elfogadást és minden alkalommal fel tudja ajánlani a választás lehetőségét, hogy engedélyezi-e a sütiket. A legnépszerűbb böngészők süti beállításaival kapcsolatosan az alábbi linkeken kaphat további tájékoztatást:

–     Google Chrome

–     Firefox

–     Internet Explorer

–     Microsoft Edge

–     Safari

–     Opera

 • Amennyiben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vagy a bíróság az Érintett személyes adatainak törlését kéri, akkor az a jogerős határozatban, végzésben foglaltak szerint történik meg.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Kivel osztjuk meg a felhasználói adatokat

Ha jelszó-visszaállítást kér, akkor az IP-címet a visszaállító e-mail tartalmazza.

Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot

Ha hozzászólunk, a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára.

A honlapon regisztrált felhasználók (ha vannak ilyenek) személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználói nevét). A honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik.

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán

A weboldalon regisztrált fiók vagy hozzászólás írása esetén kérhető a személyes adatok export fájlban történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó rendelkezésünkre bocsátott. Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljük. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.

Where your data is sent

A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti.

Titoktartás

Az Adatkezelő, a partnerei, ügyfelei személyére, adataira, az Adatkezelővel fennálló üzleti kapcsolataira vonatkozó valamennyi információt üzleti titokként kezeli.

 Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott és általa kezelt személyes adatokat saját tulajdonú és üzemeltetésű, illetve a 13. pontban megjelölt Adatfeldolgozók által üzemeltetett szervereken tárolja. Az említett szerverek, a jogosulatlan felhasználás és az azzal kapcsolatos visszaélések megelőzése érdekében, korszerű, a technológiai fejlettségnek megfelelő műszaki és üzemeltetési biztonsági intézkedések vannak védve. Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozók biztonsági eljárásaikat rendszeresen ellenőrzik és a technológiai fejlődéssel összhangban fejlesztik.

 Az adatkezelési tájékoztató módosításának lehetősége

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót a felhasználók értesítése mellett, egyoldalúan módosítsa.