Magyar Természettudományi Múzeum - Fotó: YouTube
Segítsd a munkánkat! Megosztáshoz katints az alábbi Facebook emblémára:

Ez a közösség azért jött létre, hogy információkat közvetítsen a Magyar Természettudományi Múzeum Budapesten történő megtartása érdekében.

Nem pártpolitizálunk, és nem nyilvánítunk véleményt a mindennapi politikai eseményekről. Arra kérünk minden velünk közösséget vállalót, hogy ezt maga is tartsa szem előtt. A Magyar Természettudományi Múzeum vidékre költözésének tervével kapcsolatos véleményeket elfogadunk, sőt szívesen veszünk, de csak a kulturált vita keretein belül.

Minden a tárgytól eltérő, általánosító, aktuálpolitikai, kulturálatlan, dehonesztáló, másokat lekicsinylő vagy sértő véleményt törölni fogunk. A cél nem az acsarkodás, hanem hogy az MTM és szolgáltatásai mindenki számára a lehető legkönnyebben elérhetőek maradjanak.

 

 

Pontokba szedtük, hogy mit vesztene az ország a költözéssel:

Miért éppen Alaszka, akarjuk mondani, Debrecen? Vagyis, miért inkább Budapest?

Sokan sokféleképpen látják, miért lenne baj, ha a Természettudományi Múzeum Debrecenbe költözne. Megpróbáljuk pontokba szedni, mit vesztene az ország ezzel a költözéssel. Hangsúlyozzuk azonban, hogy NEM TARTJUK ROSSZ ÖTLETNEK, HOGY DEBRECENBEN I̲S̲ LEGYEN TERMÉSZETTUDOMÁNYOS KIÁLLTÁS VAGY ÉLMÉNYKÖZPONT. A Magyar Természettudományi Múzeumnak azonban Budapesten a helye, ha nem a Ludovikán, akkor máshol.

Mit vesztene a köznevelés és a kultúra?

Az állampolgárok (köztük a legérdekeltebb iskolás korúak) Magyarország nyugati részéből, vagy az azzal szomszédos határon túli területekről nagyon nehezen tudnák elérni az MTM-et.

A költözéssel a Természettudományi Múzeum kiszakadna abból a kulturális csomagból, amelyet Budapest kínál minden hazai és külföldi látogatójának. Mondhatni Budapest és a látogatók is vesztenek azzal, hogy egy fontos kulturális intézmény kiesik a budapesti termékpalettáról. Mintha egy olyan TV-csomagot kapnánk, amelyben nincs National Geographic Channel. Ez a vidéken élőket éppúgy rosszul érintené, mint a budapestieket.

Évtizedes tapasztalattal rendelkező múzeumpedagógusokat és az ismeretterjesztésben, közművelődésben jártas kutatókat vesztene el az intézmény, akik nem akarnának, vagy nem tudnának együtt költözni a múzeummal.

 

 

Sok év alatt kialakult és kicsiszolódott partnerkapcsolatok szakadnának el a Múzeum és a budapesti és a nyugat-magyarországi oktatási intézmények között.

Budapest és Nyugat-Magyarország gyakorlatilag elvesztené az egyetlen olyan lényeges intézményét, amely a legmagasabb szinten tud ismereteket közvetíteni az élővilág sokféleségéről, mely elvesztésének megállítására a legnagyobb erőket kellene felsorakoztatni. (lásd a bejegyzés alatt Rédei Dávid az oldal egy posztjához készített grafikáját)

Az ország lakosai az élővilággal kapcsolatos közvetlen tájékoztatási lehetőségektől esnének el azáltal, hogy az MTM szakemberei csak korlátozottan tudnának megjelenni az országos sugárzású médiumokban, már ha egyáltalán maradna az MTM körül olyan szakember, aki nyilatkozna.

 

Mit vesztene a tudomány és a vele kapcsolatos közszolgáltatások?

A Magyar Természettudományi Múzeumban a legmagasabb szinten folynak a biológiai sokféleséggel kapcsolatos kutatások, amelyek a Múzeum jelenlegi szakembereihez köthetők. Ezek a kutatók ugyanúgy „szétszélednének”, mint a múzeumpedagógusok, pótlásuk és kiképzésük Debrecenben 10-20 évet venne igénybe, főleg, hogy a gyűjteményekhez kapcsolódó tudást csak a gyűjteményekben lehet megszerezni. Az ezzel kapcsolatos képzés is csak gyűjteményi szakemberek tudnák végezni, akik nem mennének Debrecenbe, így Debrecen ezt a képzést nem fogja tudni adni.

A gyűjtemények hatalmas veszteségeket szenvednének a hosszú távú költözés miatt. A raktárakban őrzött kipreparált növények és állatok, embertani leletek vagy kőzetek és ásványok, mind a környezet egy időpillanatát, és az abban élő vagy fellelhető példány állapotát és körülményeit őrzik és dokumentálják. Ezeket vizsgálva gyakran életbevágó információkat tudhatunk meg a környezetünk múltjáról, jelenéről és tehetünk előrejelzéseket a jövőre nézve. Ezekben a példányokban keletkezne rengeteg kár.

A gyűjtemények távol kerülnének a legfontosabb jelenlegi és potenciális használóitól. A gyűjtemények nem csak a muzeológusoknak fontosak, hanem mindenkinek, akinek a döntéshozatalhoz, vagy saját vizsgálataihoz szüksége van rájuk: a közegészségügynek (azon belül a járványügynek), az igazságszolgáltatásnak, a nyomozóhatóságoknak, a katasztrófavédelemnek, a hadseregnek, a mezőgazdaságnak, a természetvédelemnek, a környezetvédelmi hatóságoknak, kutatóintézeteknek, oktatásnak, művészeteknek. Ezek többségének a központi szervei és intézményei Budapesten vannak. TÉVES AZ AZ ELKÉPZELÉS, HOGY A DIGITALIZÁLÁS KIVÁLTHATJA A GYŰJTEMÉNYEK FIZIKAI HOZZÁFÉRÉSÉNEK SZÜKSÉGESSÉGÉT, EZÉRT MINDEGY, HOGY HOL VAN A MÚZEUM.

Az Természettudományi Múzeum európai szinten is jelentős természetrajzi múzeum, presztízsértékű a budapesti jelenléte. A világ természettudományi múzeumainak nagy része a fővárosokban található. Az MTM gyűjteményeinek a világ minden tájáról származó tárgyai jól mutatják Magyarország egykori nagyságát, és a Budapest kiemelkedő szerepét Közép-Európa tudományos életében. Ez a szerep és a vele járó presztízs megőrzendő.

Az MTM gyűjteményeit nem csak a hazai kutatók használják. A gyűjtemények anyagai a világ minden tájáról származnak, ezért a világ kutatói számára is óriási jelentőségűek. A külföldi kutatók Debrecenben sokkal nehezebben férnének hozzá ezekhez az anyagokhoz, ami miatt azok hasznossága jelentősen csökkenne az MTM nemzetközi presztízsével együtt.

 

Forrás: Facebook

 

Szólj hozzá!

Segítsd a munkánkat! Megosztáshoz katints az alábbi Facebook emblémára: