Segítsd a munkánkat! Megosztáshoz katints az alábbi Facebook emblémára:

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes éjjel benyújtott egy salátatörvény-tervezetet, amely alapján számos jogszabály módosítását tervezi a kormány a veszélyhelyzetben. A katasztrófavédelmi törvényt például úgy változtatnák meg, hogy a választott önkormányzatok, polgármesterek ne dönthessenek önállóan a veszélyhelyzet ideje alatt.

Egészen pontosan úgy egészítené ki a katasztrófavédelmi törvényt a törvénytervezet, hogy abba az alábbi szöveg kerüljön:
(4a) A polgármester, a főpolgármester, illetve a megyei közgyűlés elnöke (4) bekezdés szerinti döntéséhez szükséges a megyei, fővárosi védelmi bizottság előzetes jóváhagyása. A megyei, fővárosi védelmi bizottság az előzetes jóváhagyás tekintetében a döntési javaslat beérkezését követő 5 napon belül köteles dönteni, amely határidő jogvesztőnek minősül.

Ez a szakasz éppen azt a törvényhelyet egészítené ki, amelyről az elmúlt időszakban többször is szó volt, és amely szerint

veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.

Magyarán, amennyiben a kormány által elrendelt – és bármeddig fenntartható – veszélyhelyzetben a parlament elfogadja Semjén javaslatát, a polgármesterek a jövőben, amíg a vészhelyzet fennáll, semmi olyanról nem dönthetnének önállóan, amihez képviselő-testületi döntés kellene.

A veszélyhelyzet kihirdetése után ugyanis az önkormányzatok döntési jogait, éppen a katasztrófavédelmi törvény vonatkozó pontja alapján – a források felhasználására, illetve egyéb intézkedésekre vonatkozóan is – a polgármesterekre ruházták. Jelenleg tehát az ország valamennyi helyhatóságán a polgármesterek rendeleti úton kormányozhatnak. A vonatkozó rész pedig éppen ezt tenné a védelmi bizottságok előzetes döntéséhez kötötté, azaz elvonná a polgármesterek eddigi felhatalmazását.

Forrás: Index

 


Segítsd a munkánkat! Megosztáshoz katints az alábbi Facebook emblémára: