Segítsd a munkánkat! Megosztáshoz katints az alábbi Facebook emblémára:

„A keresztény szabadság azt tanítja, hogy amit nem akarsz, hogy neked vagy veled cselekedjenek, te se cselekedd azt másoknak, és pozitíve is” – mondotta Orbán Viktor a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének minapi kongresszusán.
Íme, a keresztény szabadság kiérlelt orbáni definíciója!
A következő Fidesz-pártkongresszus azonmód dogmává avathatná!
A helyzet az, hogy ez a mondat egyszerre vall tanulatlanságról, ostobaságról, s alapvetően a keresztény hagyomány ismeretének teljes hiányáról. Két eset lehetséges: vagy totál felkészületlenek Orbán jeles szakértői, vagy imádott és félve tisztelt miniszterelnökükkel egyszerűen jól kicsesztek, s élvezték azt, hogy a kereszténységhez amúgy semmit sem konyító főnök baromságokat fecseg.

Az úgynevezett aranyszabályt mondta fel Orbán. Azt, amelyet a Héber Bibliában (nem keresztény textus!) ekképp olvashatunk: „Szeresd felebarátodat, mint magadat.” (3Mózes 19,18). Vagy azt, amit a Jézus előtt élt Hillél rabbi (nem keresztény egyházban felszentelt személy), talmudi bölcselő, akinek személyével még mindig nem jutottunk el a kereszténységhez, így fogalmazott meg: „Amit magadnak nem kívánsz, azt ne tedd másnak.” És hozzáteszi: „Ez az egész Tóra” (nem keresztény Szent könyv!), „a többi csak magyarázat.” (Sabbat 31a). Vagy azt, amit egy körülmetélt zsidó férfi (bizony-bizony, még ő sem volt keresztény), úgy hívták, hogy Jesua (יֵשׁוּעַ), a görög alakban Ἰησοῦς, s ebből Jézus, szóval azt tanította a Hegyi beszédben, hogy „Amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük.” És ő is hozzátesz valamit: „Ez a törvény és a próféták” (Máté 7,12). A Jézus által emlegetett törvény a Héber Biblia törvénye – mi más is lenne? –, vagyis a mózesi hagyomány (ez sem keresztény), s a próféták a Héber Biblia prófétái, jóllehet ők sem keresztény tanítók.
Hát így.

Egy általános erkölcsi alapelvről van szó, amely – csodálkozzanak csak Orbán jeles szakértői – sok más vallási hagyományban, de úgyszólván az eszmetörténet egészében fellelhető, a buddhizmustól, a hinduizmuson, s a konfucianizmuson át stb., – teszem azt – Immanuel Kant filozófiájáig és tovább.

Ha sejtenék Orbán tanácsadói, mi a kereszténység, s ha Orbánnak lenne valami csekély köze a keresztény hagyományhoz, mindannyian tudnák, hogy a keresztény szabadság fogalma eredendően és alapvetően nem politikai fogalmat takar – „Az én országom nem e világról való” (János 18,36), hanem egészen mást: a bűntől való megszabadulás a lényege, az ember felszabadulása a bűn alól, a bűn rabszolgaságából. A szabadon teremtő Isten, egyfelől, és a szabadon engedelmeskedő ember szabad választása, másfelől, amelyre a példát Jézus szolgáltatta, aki – a keresztény hit szerint – kereszthalálával megváltotta az emberiséget a bűntől, s Jézus megváltói felismerése, elfogadása és követése a lélek szabadságának legfőbb forrása.

Orbán viszont a kereszténység egészén lép túl: a fentieket önmagára, saját államára és politikájára vonatkoztatja. Így lesz az ő Magyarországa az egész emberiség, a világ összes országa és politikusa számára hegyre épült város, messzire világító fénysugár, amely egymagában jelzi a helyes utat, s aki nem kíván elkárhozni, az minket, a mi magas hegyre épült városunkat tekinti vigyázó szemével.

Ha Orbán és szakértő csapata ennyire profanizál és blaszfemizál, s nem akad egyházi vezető, bíboros, püspök, akárki, aki ezt a tömény ostobaságot szóvá tenné, akkor hát szólok: Magyarország legmagasabb hegycsúcsa az 1015 méter magas Kékes.
Európai viszonylatban ezzel a hegycsúccsal vajon hányadikak vagyunk? – írja Gábor György.

Elképesztő az a primitív vagdalkozás a Bibliára való hivatkozással, amit ez a műveletlen, bunkó banda az egyszerűbb “köznép” szédítésére próbál felhasználni. A vallási szövegek (Tóra, Talmud, Apokrifek) ilyetén citálása az egyetemes kultúra ellen elkövetett, megbocsáthatatlan bűn!

Konkluzió: Orbán eszmefuttatásai épp olyan magas színvonalat képviselnek, mint a Kékes a világ hegycsúcsainak sorában.

Forrás: Gábor György közösségi oldala / BalraMagyar

 


Segítsd a munkánkat! Megosztáshoz katints az alábbi Facebook emblémára: