Segítsd a munkánkat! Megosztáshoz katints az alábbi Facebook emblémára:

A Civil Hetes tette közzé azt a videóüzenetet, melyben Judith Sargentini üzent Magyarországnak és minden polgárának.

“Judith Sargentininek hívnak

Én vagyok a felelős az Európai Parlament részéről a magyar jogállamiság helyzetének vizsgálatáért.

Az Orbán kormány időről-időre felszólítást kapott azon intézkedések miatt, melysek igen súlyos következményekkel járnak a bíróság függetlenségére, a sajtószabadságra, vagy akár az alapvető állampolgári jogokra nézve.

Az Európai Parlament több alaklommal kifejezte aggodalmát ezzel kapcsolatban.

Valamint az Európai Bizottság már több kötelezettségszegési eljárást is indított.

Európában mi mind elkötelezettek vagyunk a demokratikus értékek és a jogállamiság mellett, hiszen ez alapvető feltétele annak, hogy bizalmunk legyen egymás iránt.

Amikor az országok csatlakoznak az Európai Unióhoz, kötelezettséget vállalnak a közös európai értékek iránt.

Így az emberi méltóság, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság, valamint az emberi jogok tiszteletben tartása, belelértve a kisebbségek jogait is.

Amikor egy ország semmibe veszi ezeket az értékeket, az uniós alapszerződés hetes cikkelye értelmében lehet válaszlépéseket tenni.

A hetes cikkely alkalmazásához egyértelmű veszélynek kell fennálnia, hogy az adaott tagország megsérti ezeket az európai normákat, értékeket!

A végső szankció egy országgal szemben az Európai Tanácsban való szavazati jogának elvesztése is lehet.

Nagyon óvatosnak kell lennünk ennek az eszköznek az alkalmazásával.

Ez egy mérföldkő lehet egy tagország életében.

Elvenni egy partnerország lehetőségét, hogy kifejezze a nézeteit az Európai Unióban, komoly következményekkel jár.

Ezzel együtt az Európai Uniónak kötelessége, hogy kiálljon mindazoknak a védelmében, akik az EU területén élnek, valamint megvédje az EU polgárainak jogait.

Az elmúlt hónapokban az Európai Parlament képviseletében elemeztem a magyar demokrácia és jogállamiság helyzetét.

Ellátogattam Budapestre és szuámtalan szakértővel beszéltem. Köztük akadémikusokkal, a magyar kormány képviselőivel és helyi szervezetekkel is. Majd Brüsszelben tovább folytattam a kutatásaimat.

Beszéltem az Európai Bizottsággal, újságírókkal, civil szervezetek képviselőivel is.

Mindezt azért, hogy pontos képet kapjak a magyar jogállamiság helyzetének változásairól.

Sajnálatos módon azt kell mondjam, mind a magyar, mind az európai politikusok félelmei igazoltak.

Az európai és a magyar emberek nem bízhatnak abban, hogy a magyar kormány tisztességesen jár el, és egyenlő bánásmódot alkalmaz.

Ez az oka annak, és arra a következtetésre jutottam, hogy nem tehetek mást, mint, hogy kérvényezzem az alapszerződés hetes cikkelyének aktiválását!

Túl vagyunk azon az időn, hogy pusztán csak figyelmeztetéseket küldjünk továbbra is.

Fel kell ébrednie a magyar népnek!

Észrevenni végre a magyar embereknek, hogy jogait a jelenlegi kormány eltapossa!”


Segítsd a munkánkat! Megosztáshoz katints az alábbi Facebook emblémára: