Segítsd a munkánkat! Megosztáshoz katints az alábbi Facebook emblémára:

A Magyar Szocialista Párt a debreceni új városháza előtt tartott sajtótájékoztatót. Gurmai Zita az MSZP Nőtagozatának elnöke elmondta, hogy a Fidesz visszavezeti az országot azokba a sötét időkbe, amikor egy kinevezésnél a szakértelem és hozzáértés helyett a párthoz és a vezérhez való hűség számít.

Sajnos Orbán Viktor és a Fidesz ezt a bolsevik módszert követi.

Egyre több helyről érkezik olyan jelzés, hogy a KLIK olyan utasítást adott a tankerületeknek, hogy az nem lehet iskolaigazgató, aki részt vett a tavalyi tanári tiltakozó megmozdulásokban.

Magyarul: a Fidesz oktatási bürokratái egy igazgató kinevezésénél nem a szakmaiságot nézik, nem azt nézik, hogy az illető milyen pályázatot adott be, hanem hogy fideszes-e vagy ellenzéki.

Úgy tűnik, a Fidesz elhatározta: az, aki nem ért velük egyet, az oktatásban nem lehet vezető pozícióban.

Bár ez nincs leírva, de a tankerületekben nyíltan arról beszélnek, hogy azok az intézményvezetők, akik személyesen is részt vettek a tanárok tiltakozásában, vagy csak aláírták a petíciót, nem nevezhetők ki intézményvezetőnek.

Még azokat is büntetik és megbélyegzik, akik ugyan személyesen nem vettek részt a tiltakozásokban, de az általuk vezetett intézményből többen aláírták a petíciót. Ezeknek a vezetőknek a megbízása maximum egy évre szólhat.

A szocialista politikus néhány konkrét példával is érzékeltette állításait.

A makói József Attila Gimnáziumban Rója István 22 évig volt az intézmény vezetője, s bár rajta kívül nem volt más pályázó, az ő pályázatát érvénytelenítették.

Budapesten a Szabó Lőrinc Általános Iskola és Gimnázium vezetőjét, Zoltán Lászlót 25 év után távolítják el a helyéről, hogy a fideszes alpolgármester tanácsadója ülhessen a helyére.

Gurmai Zita sajtótájékoztatóján említette még a botrányszagú csantavéri iskola esetét is. A baloldali politikus szerint úgy tűnik, a Fidesz megindította a leszámolást a „kockás inges” igazgatókkal szemben.

„Az MSZP azonban ezt nem tűri. Mi kiállunk minden igazságtalanul eltávolított pedagógusért. Nem hagyjuk, hogy Orbán és rendszere félelemmel itassa át a közoktatás rendszerét.

Emlékeztetek mindenkit: jövőre, 2018-ban választások lesznek. Akkor mi dönthetünk azokról, akik most azt hiszik: dönthetnek az iskolákról.” – zárta tájékoztatóját Gurmai Zita.

Gurmai Zita ezután átadta a szót Pallás Györgynek, az MSZP Hajdú-Bihar megyei sajtóreferensének.

Az országban történt botrányos igazgatóválasztások alól sajnos Hajdú- Bihar megye sem kivétel. Ezúttal a Nagyhegyesi Veres Péter Általános Iskola intézményvezetői pályáztatása háborította fel a helyi közvéleményt. A leköszönő igazgató nem jelöltette magát újra, utódlására hárman nyújtottak be pályázatot. Egyikük a helyi véleményformáló közösségektől csak néhány szavazatot kapott, másikukról bebizonyosodott, hogy pályázatában plagizált, a harmadiknak azonban reális esélye volt. Őt támogatta a nevelőtestület háromnegyede, a szülők 93 %-a, az önkormányzati képviselők 100 %-a, a polgármestert is beleértve.

Ez az elsöprő támogatottság nem véletlen, hiszen Totyik Tamás oktatási informatikus, matematika-földrajz, mérés-értékelés szakos mestertanár, régóta széles körben ismert volt magas szakmai tudásáról, három évtizedes pedagógusi eredményességéről, iskolavezetői gyakorlatáról. Helyi aktivitása mellett a szegény, hátrányos helyzetű családok nevelési-oktatási problémáit felvető színvonalas publikációival, neves szaktekintélyekkel szervezett oktatási konferenciáival is komoly megbecsülést szerzett. Teljes megdöbbenést és felháborodást okozott, hogy mégsem kapott kinevezést, az oktatási államtitkár a kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánította. – mondta el Pallás.

A döntésről az érintettek levélben értesültek, amely indoklást nem tartalmazott, a köznevelési törvény erre nem kötelezi a döntéshozót. A törvény csak a vélemény kikérését írja elő a nevelőtestülettől, a szülői szervezettől, a helyi önkormányzattól. Azt nem, hogy a döntéshozó ezeket figyelembe is vegye. Súlyosabban esik latba az illetékes tankerületi vezető véleménye, az ő javaslata alapján dönt az oktatásért felelős államtitkár. Nyilvános indoklásra azonban a tankerületi igazgató sem kötelezhető. Nem is teszi. Viszont engedélye nélkül a hivatalban lévő iskolaigazgató sem nyilatkozhat, az ő engedélye pedig pedagógusa véleményének nyilvánosságra hozatalához szükséges. Így teljes a kialakuló hűbéri rendszer!

Sajátos példákról megyénk más iskoláiból is értesülhettünk. Debrecenben például egy nagyhírű gimnázium több cikluson át igen eredményesen működő igazgatója ezúttal csak egy éves megbízást kapott. Vélhetően szerepe volt ebben az a befutott információ, hogy nevelőtestületének néhány tagja korábban részt vett kockásinges demonstráción. Hasonló légkörről értesültünk egyes szakgimnáziumok esetében is: a centrumigazgató kezdeményezése nyomán demonstráción részt vevő elismert tekintélyű szaktanár igazgatói figyelmeztetést kapott az iskolát hátrányos hírbe hozó cselekedete miatt.

A Szocialista Párt helyi és országos vezetése vizsgálatot, nyilvános választ vár a botrányos igazgatói megbízások, pályázati döntések kérdéseiben:

Milyen utasításokat kaptak a tankerületi vezetők, centrumigazgatók az intézményvezetői pályázókra vonatkozóan? Megfelel-e a valóságnak, hogy a nevelőtestület tagjának demonstrációs részvétele alapján csak egy éves megbízást kaphatnak, minden más szakmai eredményességüktől függetlenül? Igaz-e, hogy aktív demonstrációs részvétel (szervezés, beszéd) esetén egyáltalán nem kaphatnak kinevezést? Az erre vonatkozó dokumentumokat azonnal hozzák nyilvánosságra!

Nagyhegyesen a szülők, a pedagógusok, az önkormányzati vezetők nem tudják, ki kap legalább egy éves megbízást, hogyan kezdődik az új tanév. Úgy tűnik, az oktatásügy területi és országos vezetőit ehelyett inkább a lojalitás megfigyelhető jelei foglalkoztatják.

Nem tudni, honnan szerzi a KLIK, a Szakképzési Centrum az információit. Internetről, kémjelentésekből, netán névtelen levelekből? Egyre ismerősebben kísért a múlt!

Tovább a hűbéri (lenini) úton! – zárta az MSZP sajtótájékoztatóját Pallás György sajtóreferens.

 


Segítsd a munkánkat! Megosztáshoz katints az alábbi Facebook emblémára: