Segítsd a munkánkat! Megosztáshoz katints az alábbi Facebook emblémára:

A Szocialista Ujhelyi István birtokába került az az OLAF levél, melyre hivatkozva a Fidesz és teljes médianomenklatúrája a szocialistákat korrupciós ügyekkel vádolta. A levél tanulsága szerint a Fidesz ismét hazudott – állítja a politikus

 

Nem hazudozhat, és nem vádaskodhat tovább a Fidesz a 4-es metróval kapcsolatban, mivel az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) hivatalos értesítése szerint a beruházás ügyében folytatott vizsgálatuk teljes jelentése a Polt Péter által vezetett Legfőbb Ügyészség birtokában van.

Mindezt az a levél tartalmazza, melyet az OLAF válaszként küldött meg részemre, azt követően, hogy az MSZP Európa Parlamenti képviselőjeként kértem tőlük a 4-es metróval kapcsolatos vizsgálat teljes dokumentációjának nyilvánosságra hozatalát.

A levélből világosan kiderül, hogy a Fidesz végig hazudott: a teljes vizsgálati anyag nyilvánosságra hozatalához nincs szükség az OLAF engedélyére. A hivatalos válasz szó szerint így fogalmaz: „Ezt a döntést elsősorban azok a nemzeti hatóságok hozhatják meg, akik a jelentést először megkapták.”

Az MSZP felszólítja Polt Péter legfőbb ügyészt, hogy a lehető leghamarabb hozza nyilvánosságra teljes terjedelmében az OLAF jelentését a 4-es metró beruházásáról.

Amennyiben a legfőbb ügyész ezt nem teszi meg, azzal nem csak azt a gyanút erősíti, hogy a Fidesz eddigi alaptalanul vádaskodott, hanem azt is, hogy az OLAF megállapításai épp a Fideszre nézve tartalmaznak terhelő tényeket.

Az OLAF levelét az alábbiakban eredeti nyelven és gyors fordításban csatolom.

Ujhelyi István
az MSZP alelnöke, Európai Parlamenti képviselő

***

Tisztelt Ujhelyi úr,

Üzenetét köszönettel megkaptuk, megtisztelő érdeklődését az OLAF tevékenységét illetően pedig ezúton is köszönjük. Elnézését kérem, hogy ilyen későn tudtam csak önnek válaszolni.

Általánosságban elmondható, hogy a TFEU 339. cikkelye, valamint az OLAF-ra vonatkozó jogi szabályozás alapján minden OLAF-vizsgálat során felszínre kerülő információ a személyes adatvédelmi vonatkozások miatt szigorúan bizalmas jellegű. Éppen ezért az OLAF kötelessége, hogy minden információt a pártatlanság és semlegesség jegyében hozzon nyilvánosságra, valamint, hogy a felszínre kerülő adatok nem csak bizalmasan legyenek kezelve, de megfeleljenek az ártatlanság vélelme elvének, illetve az ilyenkor releváns eljárási garanciáknak.

Az OLAF megerősíti, hogy befejeződött a budapesti négyes metró kialakítása körül felmerült visszaélésekkel és szabálytalanságokkal kapcsolatos vizsgálat. A 883/2013 rendeletalapján a végső OLAF jelentés, illetve az abban foglalt javaslatok átadásra kerültek a Regionális és Várospolitikai Főigazgatóságnak (DG REGIO), valamint az Európai Beruházási Banknak, a Legfőbb Ügyészségnek, az OLAF csalásellenes koordinációs szolgálatának Magyarországon, valamint a brit igazságügyi hatóságoknak is.

Jelenleg ezen szervezetek döntésén múlik, hogy lehet-e az OLAF-nyomozás alapján további intézkedésekre számítani az ügyben.

Az ön kérdésére válaszolva, mivel a jelentés továbbadásra került az említett szervezeteknek, így annak kiadása már nem áll az OLAF módjában. Ezt a döntést elsősorban azok a nemzeti hatóságok hozhatják meg, akik a jelentést először megkapták. Nekik kell dönteniük arról is, hogy a jelentés esetleges nyilvánosságra hozása milyen hatásokkal járhat, illetve nekik kell biztosítaniuk, hogy az igazságügyi titoktartásra, az adatvédelemre, az eljárási jogokra vonatkozó szabályozások betartatásra kerüljenek – ide értve a dokumentumhoz való hozzáférés jogát is.
Annak ellenére, hogy nem áll módomban válaszolni az ön által feltett kérdésre, ezúton is köszönöm érdeklődését az OLAF tevékenységét illetően.

Üdvözlettel,
Charlotte Arwidi,
Head of Unit

***

Dear Mr Ujhelyi,

Thank you for your email and for your interest in OLAF’s activities. I apologise for the delay in getting back to you.

As a general background, please note that all information collected in the course of OLAF investigations is subject to professional secrecy in accordance with Article 339 TFEU and with the relevant legal provisions on OLAF investigations and on the protection of personal data. In that respect, it is OLAF’s particular duty to ensure that any information made public is presented neutrally and impartially, and that its disclosure not only respects the confidentiality of investigations but also complies with the principle of presumption of innocence and with the necessary procedural guarantees.

OLAF can confirm that it has concluded an investigation into the alleged fraud and irregularities related to the development of Metro Line 4 in Budapest, Hungary. In line with the requirements set out in Regulation 883/2013, OLAF’s final report and recommendations on the case were transmitted to the Directorate General for Regional and Urban Policy (DG REGIO), the European Investment Bank (EIB), the Office of the Public Prosecutor in Hungary, the Hungarian Anti-fraud Coordination Service (AFCOS) and to the UK judicial authorities. It is now up to these authorities to assess the need for further action based on OLAF’s findings.

In response to your question, since the OLAF final report has now reached its intended recipients, the Office is not in a position to decide on the possible release of the report. Such a decision belongs in the first place to the national authorities to which the report was addressed. It is for these authorities to assess the impact of a possible release of the report and to ensure compliance with the relevant legal obligations on judicial secrecy, data protection and procedural rights, including the right of access to file.

Despite not being able to supply the information that you were seeking, I would like to thank you for your interest in OLAF’s activities.

Kind regards,
Charlotte Arwidi
Head of Unit


Segítsd a munkánkat! Megosztáshoz katints az alábbi Facebook emblémára: