Segítsd a munkánkat! Megosztáshoz katints az alábbi Facebook emblémára:

Az MSZP alelnöke, Korózs Lajos nyugdíjszakértő újabb fontos segítséget adott a nyugdíjasoknak. Az MSZP videósorozatának harmadik epizódja a méltányosságból történő nyugdíjmegállapítás kérdésköréről szól.

Vannak olyan élethelyzetek, amikor nyugdíjra tarthat igényt egy olyan illető is, akinek nincs is meg a szükséges szolgálati ideje.

A jogszabályok szerint legalább 20 év szolgálati idővel rendelkezni kell annak, aki saját jogon járó öregségi nyugdíjban szeretne részesülni, illetve legalább 15 évvel  ahhoz, hogy résznyugdíjhoz jusson.

Indokolt esetben, ha a szükséges szolgálati idő legalább felével rendelkezik valaki, akkor kérhet méltányosságból megállapítandó öregségi nyugdíjat. Kivételes öregségi jogellátás, az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy részére engedélyezhető, az öregségi nyugdíjkorhatárt tehát be kell, hogy töltse, amely most már egységesen 65 év.

A kivételes özvegy nyugdíj pedig annak az özvegynek engedélyezhető, akinek az egészségkárosodása legalább 50 százalékos.

Előfordulhat azonban olyan élethelyzet is, amikor az előírt szolgálati idő felével sem kell rendelkezni, ez pedig az árvák számára kért hátramaradotti ellátás keretében történhet. Árvaellátás a nappali képzésben tanulmányokat folytató árva részére állapítható meg, kivételes méltányosságból.

Rendkívül indokolt esetben tehát a kivételes árvaellátás engedélyezhető abban az esetben is, ha az elhunyt az előírt szolgálati idő felével sem rendelkezik.

Csak az árvaellátás esetében van lehetőség arra, hogy valaki úgy kérjen méltányossági nyugdíj-megállapítást, hogy a szolgálati idő felével sem rendelkezik, vagy az árva, közép-, vagy felsőfokú oktatási intézményben, de nem nappali tagozaton folytat tanulmányokat úgy, hogy az árva a jogszerző halálakor betöltötte a 16. életévét, de még nem töltötte be a 18. életévét, valamint az egészségi állapota legfeljebb 30 százalékos.


Segítsd a munkánkat! Megosztáshoz katints az alábbi Facebook emblémára: