Segítsd a munkánkat! Megosztáshoz katints az alábbi Facebook emblémára:

Az Alaptörvénybe és korábbi alkotmánybírósági döntésekbe ütközik a kormány rendeleti szabályozása a jogsértő akkumulátorgyáraknak biztosított büntetlenségről, ezért a Párbeszéd – ZÖLDEK az Alkotmánybírósághoz fordul – áll a párt közleményében.

Sem a környezet, sem a magyar állampolgárok egészsége nem áldozható fel az ázsiai akkumulátorüzemek profitszempontjaiért.

Láthatóan meghökkentek az ázsiai akkumulátorgyárak a bátonyterenyei bontóüzemre kiszabott, a tevékenység felfüggesztését előíró szankciótól, és a nemtetszésüket a kormánnyal is tudatták.

Minden bizonnyal ennek következménye, hogy a kormány most kompenzál, és rendeleti úton előre mentesíti az akkumulátorüzemeket az általuk okozott környezet- és egészségkárosítás következményeitől.

Ilyen lehetőséget sem a magyar, sem az európai jog nem ismer: amit a kormány csinál, az nemcsak a nemzeti érdekekkel ellentétes, de illegális is.

Rendeletben nem lehet törvényi rendelkezéseket (például a környezetvédelmi törvényt) felülírni, ezt egy elsőéves joghallgatónak is tudnia kellene.

Az Alkotmánybíróság korábban kimondta, hogy a környezet- és természetvédelem jogszabályban rögzített szintjét utólag nem lehet törvényesen csökkenteni, vagyis a gyártóknak kiskaput biztosító kormányrendeletek a visszalépés tilalmába ütköznek.

Az Alkotmánybíróság korábban azt is határozatba foglalta, hogy az egészséges környezethez való alapjog legfontosabb intézményes garanciáját a környezetvédelmi hatóságok független működése és csorbítatlan hatásköre jelenti, e hatáskörök rendeleti csorbítása tehát alkotmányos jogot sért.

A Párbeszéd – ZÖLDEK az Alkotmánybírósághoz fordul, és kéri az alkotmányellenes rendelkezések megsemmisítését. Egyetlen kínai vagy dél-korai akkumulátorüzem profitja sem lehet olyan fontos, mint a közegészség és az ország környezeti értékeinek védelme.


Segítsd a munkánkat! Megosztáshoz katints az alábbi Facebook emblémára: