Segítsd a munkánkat! Megosztáshoz katints az alábbi Facebook emblémára:

Juszt László szerint a főügyésznek hivatalból eljárást kellene indítania Orbán Viktor miniszterelnök ellen.

Orbán: „A Fidesz ellenzi a keresztény és nem keresztény lakosság keveredését.”
monta a Kossuth rádióban a miniszterelnök.

Tudomásom szerint Orbánnak van egy jogi diplomája.(Honnan, mennyiért?)

Már a Csemegi kódex szerint is a felhívás nélküli izgatások körébe tartozott a Btk. 172. § (2) bekezdése szerinti közönséges izgatás, amelynek három esete volt megkülönböztethető, nevezetesen

a) a társadalmi osztályok és jogintézmények elleni izgatás [Btk. 172. § (2) bekezdés],
b) a politikai izgatás [Btk. 173. § I. fordulata],
c) a királyság jogintézménye elleni izgatás (1913. évi XXXIV. tc. 3. § II. fordulat).

A törvényhez fűzött magyarázat szerint a Btk. 172.§ (2) bekezdésében szabályozott társadalmi osztályok elleni izgatás védett jogtárgya a társadalom, az államon belül élő osztályok, nemzetiségek és hitfelekezetek közötti békés együttélés volt, a társadalmi rend, a honpolgárok nyugalmának és az állam békéjének a megőrzése.

Ennek megfelelően büntetni rendelte azt, aki nagyfokú nyilvánosság mellett „valamely osztályt, nemzetiséget vagy hitfelekezetet a másik ellen izgat”.

A ma érvényben levő BTK. szerint “332. § Aki nagy nyilvánosság előtt

a) a magyar nemzet ellen,
b) valamely nemzeti, etnikai, faji, vallási csoport ellen, vagy
c) a lakosság egyes csoportjai ellen – különösen fogyatékosságra, nemi identitásra, szä&uális irányultságra tekintettel –

gyűlöletre uszít, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”

Nosza, Főügyész úr! Itt a feladat, hivatalból megindítani az eljárást!


Segítsd a munkánkat! Megosztáshoz katints az alábbi Facebook emblémára: