Gyurcsány Ferenc a Parlamentben - Forrás: 168 óra Fotó: Kovács Tamás
Segítsd a munkánkat! Megosztáshoz katints az alábbi Facebook emblémára:

Kimondta!

12 ok amièrt Orbán náci! -kezdi Gyurcsány Ferenc miniszterelnök Facebook posztját:

Kormánypárti trombitás fiúk fel vannak zúdulva, hogy vezérüket a napokban nácinak neveztem. Inkább fasisztának kellett volna?

A kormánypárt ellenfeleit itthon és külföldön napi rendszerességgel kommunistának nevezi. Függetlenül mindezt az ellenfél személyének életkorától, eszméitől, cselekedeteitől, függetlenül az általa képviselt párttól. Szóval innen nézve erkölcsi alapját a vezér táskahordozóinak felháborodásának nem látok. Sőt!

De nem ez a legfontosabb.

Igaz-e, hogy Orbán alatt a magyar múlt dicsőségesnek, heroikusnak, mondott, persze sokszor hazug elemekkel is tűzdelt, hétköznapi leegyszerűsítő propagandává silányított bemutatása a nemzeti karakter építés hivatalos eszközévé vált?
Igaz.

Igaz-e, hogy mindennek célja, a magyarság, más népektől elkülönülő, azoknál nagyszerűbb, azok felett álló népként való bemutatása?
Igaz.

Létezik-e a külső és belő kiválasztottságban való hit, építenek-e erre eszmét, politikát, gyakorlatot a hatalmon lévők?
Igen.

Igaz-e a magyar föld és a magyar vér kultuszára épített nemzeti egységmítosz építése, az elkülönülés, a bezárkózás, mint nemzeti létformának és a túlélést biztosító létkötelezettségnek az igenlése?
Igen.

Igaz-e, hogy az orbáni világban fajnak tekintik a magyart, a nemzetek, kultúrák, a vér keveredését a nemzet felszámolálásához vezető hamis útnak gondolják?
Igaz.

Igaz-e, hogy mindeközben az orbáni történelem és nemzeti karakterológia az igaztalanul megcsalt, elárult, körbekerített, sértett de igazságos magyar hon képét festi, mely elszenvedett sorscsapásait kizárólag külső ármánynak, magyarellenes összeesküvésnek köszönheti?
Igaz.

Igaz-e az erő kultuszának megépítése az értelem, a tudomány, a művészet felett, a hétköznapi kapcsolatokban, az állam szervezésében és vezetésében?
Igaz.

Igaz- hogy a nemzeti stabilitást, az egyenlő bánásmódot garantáló, biztosító és ellenőrizhető intézmények, szabályok helyett a vezér és körének nyers akarata igazgatja az országot?
Igaz?

Létezik-e a vezérkultusz?
Igen.

Igaz-e a folyamatos külső és belső ellenségkeresés, az állandó harci készültség és harc, az ellenfél leállítása, a nemzetből való kirekesztési, kiiktatási szándéka?
Igaz.

Igaz-e a most hatalmon lévők kizárólagos történelmi, politikai, emberi, erkölcsi igénye a kormányzásra?
Igen.

Igaz-e a gyengék lenézése, kihasználása, megvetése, magukra hagyása, megbélyegzése, az állam tudatos elfordulás a a gyengéktől? Iskoláik, intézményeik bezárása, különleges programjaik felszámolása, a szakemberek mellőzése, elismerésük megtagadása?
Igaz.

Ez mind így vagy.

Akkor mi a baj?
A baj nem az, hogy erről beszélünk, hanem az, hogy Orbán tényleg náci. Gondolom harsogó támogatóinak egy része is.

Esetleg fasiszta?


Segítsd a munkánkat! Megosztáshoz katints az alábbi Facebook emblémára: