Segítsd a munkánkat! Megosztáshoz katints az alábbi Facebook emblémára:

Legyen könnyű neki a föld.

Életének 74. évében elhunyt Dr. Forgács Imre a Bajnai Gordon vezette magyar kormány igazságügyi és rendészeti minisztere -adta hírül a Magyar Szocialista Párt.

Egy igazi européer, akire illenek József Attila Thomas Mannról írott sorai: fehérek közt egy európai.

Egyetemi tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi és Bölcsészettudományi Karán folytatta, 1983-1984 között IREX ösztöndíjjal tanult a bostoni Harvard Egyetemen.

1974-1980 között az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának tanársegédjeként, majd adjunktusaként dolgozott. Kandidátusi disszertációjában (1987) az amerikai neokonzervativizmus kérdéskörét elemezte.

1980-1985 között az MSZMP KB Társadalomtudományi Intézetének tudományos munkatársa, 1985-1987 között a Társadalmi Szemle rovatvezetője, majd 1987-1989 között főszerkesztő-helyettese volt. 1989-1990-ben a Magyar Szocialista Párt Belpolitikai osztályát vezette.

A rendszerváltást előkészítő tárgyalások egyik háttérben maradó kulcsszereplője volt.

Ezt követően a civil szektorban helyezkedett el. 1994-1996 között a Miniszterelnöki Tanácsadó Testület titkára, a Miniszterelnöki Kabinetiroda kormány-főtanácsadója.

Vezette a Magyarország európai uniós felvételét megalapozó modernizációs program kidolgozását. 1996-1998 között az Európai Integrációs Kabinet és az Integrációs Stratégiai Munkacsoport titkárságvezetője. 2002-től a Miniszterelnökség Stratégiai Tervező és Elemző Központjának (STRATEK) főosztályvezetője, az Európai Tükör főszerkesztője.
Rendkívüli helyzetekben lépett a nyilvánosság elé.

A kiélezett koalíciós viszonyok miatt lett 2004-ben a Fővárosi Közigazgatási Hivatal vezetője.

2007-2008-ban a Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatalt vezette. 2009-től az Önkormányzati Minisztérium önkormányzati- és lakásügyi szakállamtitkára, majd a Bajnai-kormány igazságügyi- és rendészeti minisztere. Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács (OIT) tagja.

A 2010-ben bekövetkezett változást követően a tanítás és az írás töltötte be napjait. Elsősorban régi „szerelmével” az európai ügyekkel foglalkozott, ez adta írásainak állandó témáját.

Cikkei a 2000-es évek közepétől jelentek meg a Népszavában, 2016 óta minden hónap első szombatján az ő cikkével indult a lap hétvégi melléklete, a Szép Szó. Az átlagolvasó számára is érthetően fogalmazott, szerénység, visszafogottság jellemezte stílusát. Közel húsz tankönyve és önálló kötete jelent meg.

Évtizedekig tanított az ELTE-n, a Károli Egyetemen és több más felsőoktatási intézményben. 1994-től a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem címzetes egyetemi docense. Habilitációja állam- és jogtudományok területén 2010-ben volt az Eötvös Loránd Tudományegyetemen.

Meggyőződéses baloldali volt, sohasem járt még csak közelében sem a damaszkuszi útnak. Igen lesújtó véleménye volt a jelenlegi hazai és európai közállapotokról, amely írásaiban is megjelent.

Dolgozószobájában folyamatosan ment a CNN és a BBC, a (nemzetközi) politikai, jogi és politikatudományi kérdésekben rendkívül tájékozott, naprakész volt. Elkeserítette a populizmus és a szélsőségek térnyerése, úgy vélte, hogy Magyarországnak csak egy prosperáló Európai Unióban lehet jövője

Szigorú szerkesztő, határozott, de igazságos vezető volt. A komoly külső mögött érző lélek lakozott. Kevesen tudják róla, hogy szerette a sportot, ígéretes foci karriert adott fel jogi tanulmányaiért.

A Magyar Szocialista Párt megrendüléssel búcsúzik Dr. Forgács Imrétől, aki évtizedekig közelről látta, gyakran alakította is azt a folyamatot, amelyet ma már Magyarország történetének nevezünk. Hitt elveiben, amelyek mellett végig kitartott. Emlékezetünkben él tovább…


Segítsd a munkánkat! Megosztáshoz katints az alábbi Facebook emblémára: