Alapgondolat – értékrendiség


A BalraMagyar egy szociáldemokrata politikai véleményblog. Minden a portálunkon megjelenő tartalom kizárólag az egyéni vélemény kifejezésére szolgál.

A szociáldemokrácia baloldali politikai és gazdasági ideológia, a szocialista mozgalom egyik irányzata. Támogatja az állam gazdasági és szociális beavatkozását, elősegíti a társadalmi igazságosságot a piacgazdaság keretein belül. Sürgeti a valódi béralku megkötését, mely által a bérek folyamatos emelését kívánja megvalósítani. Alapvetőnek tartja a képviseleti demokráciát, de nem zárkózik el a részvételi- vagy közvetlen demokráciától.


Vitathatatlan, hogy a vitatkozó demokráciáknak egyik fontos intézménye a sajtó. Így a szellemi sajtó, a közönség kritikáját erősíti fel, míg az ideológiai sajtó valamely politikai erő álláspontját közvetíti.
Fontos azonban megjegyezni, hogy a hirdetési piac jellegéből fakadóan ebbe a fajta nyilvánosságba mind magánérdekek, mind pedig akár kormányzati érdekek is benyomulhatnak, tehát manipulálhatóvá válik a sajtó.

A sajtó legfontosabb árucikke a hír. A hírszolgáltatások monopolizálódásával például Magyarországon az MTI, a kisebb szerkesztőségek sok esetben csak a hozzájuk eljutó hírekből dolgozhatnak.

Míg korábban a sajtó csupán felerősítette az egyének kritikai attitűdjeit, azóta ez a trend megfordult, a publicisták a tömegkommunikáció eszközével formálják a közvéleményt.

A tömegkommunikációt alapjaiban változtatja meg a hirdetési üzletág. A hírek mellett célként jelenik meg a fogyasztásra való ösztönzés. A tömegszórakoztató eszközök lényege David Riesman szerint a fogyasztók nevelése.
Megjelenik az a jelenség, hogy a marketingtevékenység nem közvetlenül hirdetés formájában jelenik meg, sokkal inkább a közérdekbe elrejtve. Ezáltal tehát a politikai érdekek mellett a közvélemény formálásban megjelennek a pusztán gazdasági érdekek, és mivel a klasszikus sajtó legyen szó nyomtatott vagy audiovizuális sajtóról a maguk monopóliumánál fogva formálják a közvéleményt, a fenti szempontok érvényesítésével.

A központi feladat tehát a tájékoztatással szemben az egyetértés előállítása. Így a nyilvánosság feudális viszonyokat ölt.
Politikai nyilvánosság a saját intézményrendszerétől elszakadva egyre inkább a sajtóban jelenik meg. Ezáltal elmondható, hogy a sajtó hatalmi ággá válik.

A fent leírtakból fakadóan nem mindig teremthetőek meg a kiegyensúlyozottság követelményei.

Ezért vagyunk kritikusak a sajtótermékekkel és ezzel a gyakorlattal, vagy mondhatnánk a „nagy sajtóhazugsággal” kívánunk szakítani.

Tehát a BalraMagyar arra törekszik, hogy a társadalom valamennyi tagját egyenlően szolgálja, de nem törekszik kiegyensúlyozottságra.